Nhà thơ Huy Hoàng và hành trình tìm cô con gái thất lạc.