Tiết dạy mẫu Mĩ thuật lớp 1 : Chiếc lá kì diệu - Tiết 2

  • 470 Share
  • 78 comments

Để có cơ sở cho việc lựa chọn SGK, việc thành lập hội đồng và hình thức bỏ phiếu kín... chỉ là kỹ thuật, điều quan trọng là giáo viên và học sinh phải được tiếp cận, dạy và...

Xem chi tiết
17-02-2020
Tiết dạy mẫu Mĩ...

Để có cơ sở cho việc lựa chọn SGK, việc thành lập hội đồng và...

13-02-2020
Tiết dạy mẫu Mĩ...

Để có cơ sở cho việc lựa chọn SGK, việc thành lập hội đồng và...

31-10-2019
Tìm hiểu cấu tạo...

Hoa không chi tô điểm cho cuộc sống của chúng ta mà nó còn...

03-02-2019
Sự phát triển của...

Hoạt động trải nghiệm trong chương trình phổ thông mới không phải...

03-02-2019
Làm khoa học bằng...

Hoạt động trải nghiệm trong chương trình phổ thông mới không phải...

31-10-2019
Cá bảy màu - Màu...

Là một trong những loài cá đẹp và phổ biến nhất thế giới,...

11-08-2018
Vòng đời của Bướm

Vòng đời của bướm luôn hấp dẫn các bé khi bắt đầu tìm...

24-09-2017
Cẩm nang nuôi cá...

Cá Betta (Betta splendens) là giống cá kiểng có hình dạng giống...

18-11-2019
Tinh bột và dung dịch...

Hoá học là một môn khoa học thực nghiệm. Do đó, các thí...

25-06-2018
Đông tụ lòng trắng...

Hoá học là một môn khoa học thực nghiệm. Do đó, các thí...

25-06-2018
Đốt cháy lông cừu...

Hoá học là một môn khoa học thực nghiệm. Do đó, các thí...

31-10-2019
Cá Betta - Trang sức...

Cá Betta (Betta splendens) là giống cá kiểng có hình dạng giống...

31-10-2019
Cá betta với hình...

Rất nhiều người đam mê thú chơi cá Betta đều đã từng mong muốn...

31-10-2019
Hướng dẫn nuôi...

Cá Betta (Betta splendens) là giống cá kiểng có hình dạng giống...

17-02-2020
Cuộc chạy đua trong...

Kể chuyện là phân môn quan trọng trong chương trình, nội dung sách...

11-02-2020
Bác sĩ Y-éc-xanh -...

Kể chuyện là phân môn quan trọng trong chương trình, nội dung sách...

07-02-2020
Hội vật - Truyện...

Kể chuyện là phân môn quan trọng trong chương trình, nội dung sách...