Ông hà tiện

Một ông vừa hà tiện vừa tham lam nằm mơ thấy Thượng đế, liền hỏi: – Thưa ngài, 100 năm của hạ giới bằng bao nhiêu ngày trên thượng giới? Thượng đế trả lời: – Con ơi, không thể tính bằng ngày mà chỉ bằng...

Xem chi tiết

Tam đại gàn

Nhà nọ có ba ông cháu. Một hôm, ông sai cháu ra chợ mua một đồng mắm và một đồng tương. Thằng bé mang hai cái bát ra chợ mua, nhưng đi một lúc, sực nhớ ra, quay lại hỏi ông:  Ông ơi, đồng nào mua mắm,...

Xem chi tiết

Trả một nửa

Theo lệ ngày xưa, ai làm quan thì mua món gì cũng chỉ phải trả nửa giá tiền. Một ông quan nọ vừa đến nhậm chức, bảo hiệu vàng đem hai lạng đến bán cho ngài. Chủ hiệu vàng nghe tiếng quan dữ như cọp, mói bẩm: - Vàng...

Xem chi tiết

Thơ vịnh con chó

Có một anh học trò nhỡ độ đường, vào huyện xin ăn, nói là học trò nghèo. Quan huyện vốn trước cũng là trò nghèo, thương hại, bảo: - Có phải học trò thì ta ra thơ ” Con chó” cho mà làm, làm...

Xem chi tiết

Làm theo bố vợ

Bà mẹ dặn con trai chuẩn bị sang ở rể nhà vợ: - Sang nhà bên ấy, thấy bố vợ làm gì thì phải làm theo nghe con. - Vâng! Con nhớ rồi. Ðến nơi, thấy bố vợ đang ngồi vắt chân uống trà, anh ta liền đến kéo ghế,...

Xem chi tiết

Không được ngon miệng

Một hôm, Lưu Bị cùng chư tướng sang đông Ngô để bàn kế hoạch đánh Tào Tháo. Tôn Quyền mời Lưu Bị và chư tướng lên một chiến thuyền đậu giữa sông Trường Giang. Cuộc vui đang cao trào thì thuyền đâm...

Xem chi tiết

Chơi chữ

Anh nọ nghe lỏm người ta, lúc ngồi ăn, thường hay nói đến hai chữ tửu, sắc. Anh biết tửu là rượu, còn sắc thì đoán là cơm, chả còn gì khác nữa! Một hôm, có người mời ăn cỗ. uống rượu ngà ngà say, anh ta...

Xem chi tiết

Chữ lẻ

Có ông thầy đồ dốt, nhưng lại muốn học trò đến đông học nên hay xổ chữ. Ai đến chơi ngồi chuyện là ông ta tìm cách hỏi cho được vài câu chữ nho, tuôn ra hàng tràng những “chi hồ giả dã”, ra vẻ...

Xem chi tiết

Cứ bảo tuổi “Sửu” có được không?

Đồn rằng có một ông huyện rất thanh liêm, không ăn của đút lót bao giờ. Bà vợ thấy tình chồng như vậy cũng không dám nhận lễ của ai. Có làng nọ muốn nhờ quan bênh cho được kiện, nhưng mang lễ vật gì đến, quan...

Xem chi tiết

Trâu chui cũng lọt

Hai anh em nhà nọ, bố mẹ mất sớm, để lại một gia tài kha khá. Người em chăm chỉ làm ăn, người anh thì lười biếng, nghiện rượu lại nghiện cả thuốc phiện. Người em can mãi, vẫn không nghe, nhà cửa ruộng nương bán dần, chỉ còn...

Xem chi tiết