Bổ sung đúng cách vitamin, khoáng chất từ thực phẩm.