Lời tiên tri của bà Vanga về năm 2020

Theo dự đoán của Vanga, 2020 sẽ là một năm chứng kiến nhiều thiên tai nhưng đồng thời sẽ xuất hiện một người có thể mang đến niềm hy vọng và thiết lập “hòa bình trên toàn Trái đất”. Nhà tiên tri mù Baba...

Xem chi tiết

Trần Hưng Đạo – Đức Thánh Trần của...

Quan Công – là người như thế nào? Trước hết, chúng ta phải khẳng định một điều đó là, Quan Công không phải là một anh hùng dân tộc của Trung Quốc, cũng không có vai trò đóng góp gì đối với...

Xem chi tiết

Khổng Tử và Tử Cống

Khổng Tử và học trò là Tử Cống cùng làm quan ở nước Lỗ. Vua nước Lỗ thích ca hát và các cô gái đẹp. Một hôm, vua Lỗ họp quần thần, muốn bỏ hoàng hậu, lập hoa hậu chân dài lên làm hoàng...

Xem chi tiết

Thầy pháp

Có một ông Thầy pháp nổi tiếng về trừ quỷ. Một hôm cúng xong, gia chủ trả tiền (viết sớ, niệm chú, đánh gõ chập cheng ...) và biếu một giỏ nặng : một cái đầu heo, một con gà, hai đĩa xôi to, các loại trái cây....

Xem chi tiết

Tề Cảnh Công và Quan Đại phu

Quan đại phu nước Tề biết Tề Cảnh công (Thời Xuân thu - Chiến quốc, cách đây hơn 2 ngàn năm) rất tiết kiệm, đề cao tiết kiệm, chống lãng phí, nên mỗi lần vào triều ông ta cưỡi con ngựa gầy nhom, áo quần cũ sờn, giày...

Xem chi tiết

Tôn Thúc Ngao và Sở Trang Vương

Tôn Thúc Ngao, Tể tướng nước Sở (Dưới thời Sở Trang Vương), ông làm cho dân giàu, nước mạnh, nổi tiếng là thanh liêm, chính trực. Ông mất, Sở Trang Vương thương nhớ không nguôi. Một hôm, Tôn Thúc Ngao nhập...

Xem chi tiết

Tề Hoàn Công và Quản Trọng

Một hôm Tề Hoàn công nói với Quản Trọng: - Từ ngày làm bá chủ đến nay, các chư hầu nể phục, nhưng đời sống dân chúng cũng không hề khấm khá lên, kho triều đình ngày càng hao hụt, có lẽ do bọn...

Xem chi tiết

Vị nho sĩ cuối cùng của nước Lỗ

Vị nho sĩ cuối cùng của nước Lỗ Vua nước Lỗ rất sùng bái Khổng tử, chuộng Nho học, sính bằng cấp. Ông ban lệnh khuyến khích dân trong nước đi học với nhiều chính sách ưu đãi, gọi là nuôi dưỡng nguyên khí...

Xem chi tiết

Trâu Kỵ

Trâu Kỵ (Trích Chiến quốc sách, có cải biên chút chút) Trâu Kỵ, mình cao tám thước, hình dung đẹp đẽ; ở làng bên cạnh cũng có người nổi tiếng đẹp trai tên là Từ Công. Một hôm, Trâu Kỵ...

Xem chi tiết

Khi gian thần tấn công nhà vua

Khi gian thần tấn công nhà vua (Trích Gian thần Trung Hoa - Hòa Thân, cải biên chút chút) Được Càn Long tin dùng, nên Hòa Thân chuyên làm chuyện càn rỡ, tham lam vơ vét khiến nhiều người oán hận. Tấu...

Xem chi tiết