Những bài học không thể bỏ qua từ Tư Mã Ý qua lăng kính bộ phim Quân sư liên minh.