Mười phút gập duỗi chân mỗi ngày - Bí quyết làm sạch mạch máu.