Dấu hiệu nhận biết cơ thể có vấn đề và cách khắc phục.