Phòng ngừa đột quỵ - đả thông kinh mạch bằng động tác đơn giản hiệu quả.