Sẽ có thuốc chữa ung thư giai đoạn cuối sau 3 - 4 năm nữa.