Việt Nam đã thử nghiệm vắc xin phòng Covid-19 trên chuột.