Công thức vàng thông tắc động mạch làm sạch mỡ máu.