Biến đổi đội hình một hàng dọc - ngang thành hai hàng dọc - ngang và ngược lại.