3 nhà khoa học Việt tạo nên kỳ tích mới cho ngành Vật lý Việt Nam.