Hai bản án tử hình vì tội chỉnh sửa bài thi từng chấn động trong lịch sử Việt Nam.