Câu chuyện bất ngờ về một đồng xu: Số phận hay bản lĩnh.