Loại bỏ mọi nếp nhăn trên khuôn mặt khi sử dụng hỗn hợp này.