Tăng gấp đôi hiệu quả khi dưỡng da bằng mặt nạ giấy.