Nạp gas đúng lúc cho điều hòa tránh tăng hóa đơn tiền điện.