Các phương pháp hỗ trợ cơ quan nội tạng trong giờ thải độc của cơ thể.