Tác dụng không ngờ của cây trứng cá ít người biết.