Nếu ai đó nói rằng bạn không có giá trị thì cũng đừng buồn hay tức giận.