Tại sao phật dạy điều ý nghĩa nhất với sinh mệnh con người chính là quay trở về.