Chim bản địa dùng lửa để săn mồi càng khiến cháy rừng ở Úc thêm kinh hoàng.