Vì sao vật ở ngay trước mặt nhưng tìm mãi không thấy.