Vì sao bóng bay có thể phát nổ như bom trong ô tô.