Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định phê duyệt thêm 7 cuốn Sách giáo khoa lớp 1 mới.