Thế giới sắp phải trải qua năm nóng nhất trong lịch sử.