Cháy chung cư Carina - Hậu quả lẽ ra không lớn thế.