Nồng độ - Mô phỏng hoá học

đưa vào giỏ hàng

Nồng độ - Mô phỏng hoá học

Tác giả: PhET,


Dự án Thí nghiệm ảo - Mô phỏng tương tác do nhà Vật lý đoạt giải Nobel, Carl Wieman sáng lập năm 2002 tại Đại học Colorado Boulder với mục đích tạo ra các mô phỏng tương tác miễn phí thuộc lĩnh vực toán và khoa học. Mô phỏng PhET được sáng tạo dựa trên các công trình nghiên cứu về khoa học giáo dục nhằm thu hút học sinh vào một môi trường trực quan, vui nhộn nơi học sinh học tập thông qua các hoạt động tìm tòi và khám phá.

Chủ đề : Dung dịch- Nồng độ - Sự bão hoà - Nồng độ mol - Mol - Thể tích - Độ hoà tan

Mô tả : Quan sát sự thay đổi màu sắc của dung dịch khi bạn pha hoá chất vào nước. Kiểm tra nồng độ dung dịch bằng nồng độ kế. Bạn có bao nhiêu cách làm thay đổi nồng độ dung dịch? Thay đổi chất tan để so sánh và thử xem bạn có thể đạt đến nồng độ bao nhiêu trước khi dung dịch bị bão hoà!

Mục tiêu học tập : Mô tả mối liên hệ giữa thể tích dung dịch và lượng chất tan đối với nồng độ dung dịch. Giải thích mối liên hệ giữa màu sắc và nồng độ của dung dịch. Tiên đoán và giải thích sự thay đổi của nồng độ dung dịch khi thêm hay bớt nước, chất tan hay dung dịch. Thiết kế một quy trình dùng để tạo ra một dung dịch có nồng độ cho trước. Thiết kế và kiểm nghiệm một quy trình dùng để thay đổi dung dịch từ nồng độ này sang nồng độ khác.Xác định lúc dung dịch bão hoà và tiên đoán sự thay đổi nồng độ theo tác động bên ngoài làm thay đổi lượng nước và chất tan.

Để thu hút học sinh tìm hiểu toán và khoa học, các mô phỏng PhETđã được thiết kế dựa trên các nguyên lý sau đây:

- Kích thích sự tìm hiểu về khoa học
- Cung cấp khả năng tương tác
- Hiển thị cái không thể nhìn thấy được
- Đưa ra các mô hình trực quan
- Bao gồm nhiều hình thức trình bày (thí dụ, chuyển động của vật thể, đồ thị, con số, v.v...)
- Liên hệ với thế giới thực
- Hướng dẫn người sử dụng một cách kín đáo (thí dụ, bằng cách giới hạn các điều khiển) trong khi tìm hiểu khám phá
- Tạo ra các mô phỏng có thể linh hoạt sử dụng trong các tình huống giáo dục khác nhau

Nhiều công cụ trong mô phỏng cung cấp kinh nghiệm tương tác:

- Click và drag chuột để tương tác với các tính chất của mô phỏng
- Dùng con trượt để thay đổi giá trị thông số
- Thay đổi tuỳ chọn bằng radio buttons
- Tiến hành đo đạc trong thí nghiệm bằng các dụng cụ khác nhau – thước, đồng hồ bấm giờ, volt-kế, và nhiệt kế.

Khi người sử dụng tương tác với những công cụ này, họ có ngay các phản hồi về tác dụng của sự thay đổi mà họ đã gây ra. Điều này cho phép họ nghiên cứu mối liên hệ nguyên nhân - kết quả và trả lời các câu hỏi về khoa học thông qua việc khám phá các mô phỏng. 

PhET Interactive Simulations
University of Colorado Boulder
http://phet.colorado.edu

Các chủ đề được xem nhiều

HÃY ĐĂNG KÝ CÁC KÊNH YOUTUBE CỦA CHÚNG TÔI