Đồng vị và nguyên tử khối - Mô phỏng hoá học

đưa vào giỏ hàng

Đồng vị và nguyên tử khối - Mô phỏng hoá học

Tác giả: PhET,


Dự án Thí nghiệm ảo - Mô phỏng tương tác do nhà Vật lý đoạt giải Nobel, Carl Wieman sáng lập năm 2002 tại Đại học Colorado Boulder với mục đích tạo ra các mô phỏng tương tác miễn phí thuộc lĩnh vực toán và khoa học. Mô phỏng PhET được sáng tạo dựa trên các công trình nghiên cứu về khoa học giáo dục nhằm thu hút học sinh vào một môi trường trực quan, vui nhộn nơi học sinh học tập thông qua các hoạt động tìm tòi và khám phá.

Chủ đề : Đồng vị - Nguyên tử khối

Mô tả : Có phải tất cả các nguyên tử của một nguyên tố đã cho đều giống nhau hay không? Làm cách nào bạn nhận ra đồng vị của một nguyên tố? Sử dụng SIM để học về chất đồng vị và cách tính nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố theo tỷ lệ của các đồng vị.

Mục tiêu học tập : Xác định "đồng vị" bằng cách sử dụng số khối, nguyên tử số, số proton, neutron và electron. Với thông tin về nguyên tố đã cho, tìm khối lượng và tên của đồng vị. Tìm bằng chứng để ủng hộ hoặc bác bỏ phát biểu: "Trong tự nhiên, cơ hội để tìm thấy đồng vị của mọi nguyên tố đều như nhau". Tìm nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố khi biết tỉ lệ và khối lượng của các đồng vị. Tiên đoán khối lượng và tên đồng vị khi biết số proton, neutron và electron. Tiên đoán nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố khi biết tỉ lệ của các đồng vị.

Để thu hút học sinh tìm hiểu toán và khoa học, các mô phỏng PhETđã được thiết kế dựa trên các nguyên lý sau đây:

- Kích thích sự tìm hiểu về khoa học
- Cung cấp khả năng tương tác
- Hiển thị cái không thể nhìn thấy được
- Đưa ra các mô hình trực quan
- Bao gồm nhiều hình thức trình bày (thí dụ, chuyển động của vật thể, đồ thị, con số, v.v...)
- Liên hệ với thế giới thực
- Hướng dẫn người sử dụng một cách kín đáo (thí dụ, bằng cách giới hạn các điều khiển) trong khi tìm hiểu khám phá
- Tạo ra các mô phỏng có thể linh hoạt sử dụng trong các tình huống giáo dục khác nhau

Nhiều công cụ trong mô phỏng cung cấp kinh nghiệm tương tác:

- Click và drag chuột để tương tác với các tính chất của mô phỏng
- Dùng con trượt để thay đổi giá trị thông số
- Thay đổi tuỳ chọn bằng radio buttons
- Tiến hành đo đạc trong thí nghiệm bằng các dụng cụ khác nhau – thước, đồng hồ bấm giờ, volt-kế, và nhiệt kế.

Khi người sử dụng tương tác với những công cụ này, họ có ngay các phản hồi về tác dụng của sự thay đổi mà họ đã gây ra. Điều này cho phép họ nghiên cứu mối liên hệ nguyên nhân - kết quả và trả lời các câu hỏi về khoa học thông qua việc khám phá các mô phỏng. 

PhET Interactive Simulations
University of Colorado Boulder
http://phet.colorado.edu

Các chủ đề được xem nhiều

HÃY ĐĂNG KÝ CÁC KÊNH YOUTUBE CỦA CHÚNG TÔI