PhET

PhET cung cấp các Mô phỏng toán và khoa học vui nhộn, có tính tương tác, theo định hướng nghiên cứu và miễn phí. Chúng tôi đã kiểm nghiệm, đánh giá từng mô phỏng thật cẩn thận để đảm bảo tính hiệu quả giáo dục. Các thử nghiệm bao gồm nhiều cuộc phỏng vấn học sinh và các cuộc quan sát việc sử dụng mô phỏng trong lớp học. Các mô phỏng được viết bằng Java, Flash hay HTML5 và có thể chạy trực tiếp trên web hay tải về máy tính để sử dụng. Tất cả các mô phỏng đều có mã nguồn mở (có thể xem mã nguồn của chúng tôi). Nhiều nhà tài trợ đã trợ lực cho dự án PhET, giúp đưa các mô phỏng này đến tay giáo viên và học sinh hoàn toàn miễn phí.
PhET là gì? Bài giới thiệu sơ lược về các mô phỏng PhET. 

Tìm hiểu thêm về việc thiết kế PhET

Để thu hút học sinh tìm hiểu toán và khoa học, các mô phỏng PhETđã được thiết kế dựa trên các nguyên lý sau đây:

- Kích thích sự tìm hiểu về khoa học
- Cung cấp khả năng tương tác
- Hiển thị cái không thể nhìn thấy được
- Đưa ra các mô hình trực quan
- Bao gồm nhiều hình thức trình bày (thí dụ, chuyển động của vật thể, đồ thị, con số, v.v...)
- Liên hệ với thế giới thực
- Hướng dẫn người sử dụng một cách kín đáo (thí dụ, bằng cách giới hạn các điều khiển) trong khi tìm hiểu khám phá
- Tạo ra các mô phỏng có thể linh hoạt sử dụng trong các tình huống giáo dục khác nhau

Nhiều công cụ trong mô phỏng cung cấp kinh nghiệm tương tác:

- Click và drag chuột để tương tác với các tính chất của mô phỏng
- Dùng con trượt để thay đổi giá trị thông số
- Thay đổi tuỳ chọn bằng radio buttons
- Tiến hành đo đạc trong thí nghiệm bằng các dụng cụ khác nhau – thước, đồng hồ bấm giờ, volt-kế, và nhiệt kế.

Khi người sử dụng tương tác với những công cụ này, họ có ngay các phản hồi về các tác dụng của sự thay đổi mà họ đã gây ra. Điều này cho phép họ nghiên cứu mối liên hệ nguyên nhân-hậu quả và trả lời các câu hỏi về khoa học thông qua việc khám phá các mô phỏng. Để có thêm thông tin, hãy ghé trang nghiên cứu của chúng tôi .

Sản phẩm của tác giả PhET