Hình dạng phân tử - Mô phỏng hoá học

đưa vào giỏ hàng

Hình dạng phân tử - Mô phỏng hoá học

Tác giả: PhET, - Khối lớp: 0


Dự án Thí nghiệm ảo - Mô phỏng tương tác do nhà Vật lý đoạt giải Nobel, Carl Wieman sáng lập năm 2002 tại Đại học Colorado Boulder với mục đích tạo ra các mô phỏng tương tác miễn phí thuộc lĩnh vực toán và khoa học. Mô phỏng PhET được sáng tạo dựa trên các công trình nghiên cứu về khoa học giáo dục nhằm thu hút học sinh vào một môi trường trực quan, vui nhộn nơi học sinh học tập thông qua các hoạt động tìm tòi và khám phá.

Chủ đề : Phân tử - VSEPR - Cặp điện tử không liên kết - Liên kết

Mô tả : Tìm hiểu về hình dạng của phân tử bằng cách tạo dựng phân tử trong không gian! Hình dạng phân tử sẽ thay đổi ra sao khi ta thay đổi số liên kết và số cặp điện tử không liên kết? Tập khám phá bằng cách thêm các liên kết đơn, đôi, ba và cặp điện tử không liên kết vào nguyên tử trung tâm. Rồi so sánh mô hình với phân tử thật!

Mục tiêu học tập : Nhận biết: hình dạng của phân tử là do lực đẩy giữa các nhóm điện tử. Nhận biết sự khác nhau giữa hình học điện tử và hình học phân tử. Gọi tên hình dạng của phân tử và điện tử đối với các phân tử có tới 6 nhóm điện tử bao quanh một nguyên tử trung tâm. So sánh góc giữa các liên kết tiên đoán theo mô hình VSEPR và trong phân tử thật. Mô tả ảnh hưởng của các cặp điện tử không liên kết đối với góc liên kết trong phân tử thật.

Để thu hút học sinh tìm hiểu toán và khoa học, các mô phỏng PhETđã được thiết kế dựa trên các nguyên lý sau đây:

- Kích thích sự tìm hiểu về khoa học
- Cung cấp khả năng tương tác
- Hiển thị cái không thể nhìn thấy được
- Đưa ra các mô hình trực quan
- Bao gồm nhiều hình thức trình bày (thí dụ, chuyển động của vật thể, đồ thị, con số, v.v...)
- Liên hệ với thế giới thực
- Hướng dẫn người sử dụng một cách kín đáo (thí dụ, bằng cách giới hạn các điều khiển) trong khi tìm hiểu khám phá
- Tạo ra các mô phỏng có thể linh hoạt sử dụng trong các tình huống giáo dục khác nhau

Nhiều công cụ trong mô phỏng cung cấp kinh nghiệm tương tác:

- Click và drag chuột để tương tác với các tính chất của mô phỏng
- Dùng con trượt để thay đổi giá trị thông số
- Thay đổi tuỳ chọn bằng radio buttons
- Tiến hành đo đạc trong thí nghiệm bằng các dụng cụ khác nhau – thước, đồng hồ bấm giờ, volt-kế, và nhiệt kế.

Khi người sử dụng tương tác với những công cụ này, họ có ngay các phản hồi về tác dụng của sự thay đổi mà họ đã gây ra. Điều này cho phép họ nghiên cứu mối liên hệ nguyên nhân - kết quả và trả lời các câu hỏi về khoa học thông qua việc khám phá các mô phỏng. 

PhET Interactive Simulations
University of Colorado Boulder
http://phet.colorado.edu

Các chủ đề được xem nhiều

HÃY ĐĂNG KÝ CÁC KÊNH YOUTUBE CỦA CHÚNG TÔI