Phụ huynh gây bão cộng đồng mạng vì xin cho con học dốt.