Chất phản ứng, sản phẩm và chất dư - Mô phỏng hóa học

đưa vào giỏ hàng

Chất phản ứng, sản phẩm và chất dư - Mô phỏng hóa học

Tác giả: PhET,


Dự án Thí nghiệm ảo - Mô phỏng tương tác do nhà Vật lý đoạt giải Nobel, Carl Wieman sáng lập năm 2002 tại Đại học Colorado Boulder với mục đích tạo ra các mô phỏng tương tác miễn phí thuộc lĩnh vực toán và khoa học. Mô phỏng PhET được sáng tạo dựa trên các công trình nghiên cứu về khoa học giáo dục nhằm thu hút học sinh vào một môi trường trực quan, vui nhộn nơi học sinh học tập thông qua các hoạt động tìm tòi và khám phá.

Chủ đề : Phản ứng hoá học - Chất phản ứng giới hạn

Mô tả : Tự làm bánh sandwich và thử xem bạn có thể làm được bao nhiêu bánh với các thành phần khác nhau. Làm tương tự với các phản ứng hoá học. Thử xem bạn có thể tạo ra bao nhiêu sản phẩm với các lượng chất phản ứng khác nhau. Thử trò chơi để kiểm tra sự hiểu biết của bạn về chất phản ứng, sản phẩm và chất dư. Bạn có thể lấy điểm tối đa trong mỗi màn không?

Mục tiêu học tập : Nhận biết sự bảo toàn nguyên tử trong các phản ứng hoá học. Dùng thí dụ cụ thể thí dụ như làm sandwich để mô tả ý nghĩa của việc dùng chất phản ứng có giới hạn trong phản ứng hoá học. Xác định chất phản ứng có giới hạn trong phản ứng hoá học. Tiên đoán lượng sản phẩm và chất dư sau phản ứng dựa trên lượng chất phản ứng và tỷ số các phân tử trong phương trình phản ứng đã cân bằng. Tiên đoán lượng chất phản ứng để có lượng sản phẩm và chất dư đã cho bằng cách dùng khái niệm chất phản ứng có giới hạn. Dịch từ ngôn ngữ ký hiệu (công thức hoá học) sang cách biểu diễn vật chất (hình ảnh) dưới dạng phân tử.

Để thu hút học sinh tìm hiểu toán và khoa học, các mô phỏng PhETđã được thiết kế dựa trên các nguyên lý sau đây:

- Kích thích sự tìm hiểu về khoa học
- Cung cấp khả năng tương tác
- Hiển thị cái không thể nhìn thấy được
- Đưa ra các mô hình trực quan
- Bao gồm nhiều hình thức trình bày (thí dụ, chuyển động của vật thể, đồ thị, con số, v.v...)
- Liên hệ với thế giới thực
- Hướng dẫn người sử dụng một cách kín đáo (thí dụ, bằng cách giới hạn các điều khiển) trong khi tìm hiểu khám phá
- Tạo ra các mô phỏng có thể linh hoạt sử dụng trong các tình huống giáo dục khác nhau

Nhiều công cụ trong mô phỏng cung cấp kinh nghiệm tương tác:

- Click và drag chuột để tương tác với các tính chất của mô phỏng
- Dùng con trượt để thay đổi giá trị thông số
- Thay đổi tuỳ chọn bằng radio buttons
- Tiến hành đo đạc trong thí nghiệm bằng các dụng cụ khác nhau – thước, đồng hồ bấm giờ, volt-kế, và nhiệt kế.

Khi người sử dụng tương tác với những công cụ này, họ có ngay các phản hồi về tác dụng của sự thay đổi mà họ đã gây ra. Điều này cho phép họ nghiên cứu mối liên hệ nguyên nhân - kết quả và trả lời các câu hỏi về khoa học thông qua việc khám phá các mô phỏng. 

PhET Interactive Simulations
University of Colorado Boulder
http://phet.colorado.edu

Các chủ đề được xem nhiều

HÃY ĐĂNG KÝ CÁC KÊNH YOUTUBE CỦA CHÚNG TÔI