Cô giáo ở Hải Phòng phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng.