Khuyển Yêu Thiếu Gia Sesshoumaru chính là nhân vật được yêu thích nhất trong Inuyasa.