Bộ giáo dục và đào tạo họp báo công bố quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1.