Vietnam Comics Day 2016 – Tương lai đầy hi vọng cho nền truyện tranh Việt Nam.