Sài Gòn - Thị thành hoang dại - kể chuyện người nhập cư.