Anh chàng Ngốc và con Ngỗng vàng - Truyện kể bổ trợ Tiếng Việt.