Con chó nhà hàng xóm - Truyện kể bổ trợ Tiếng Việt.