Tiết dạy mẫu Mĩ thuật 1 : Ngôi nhà và những hình khối quen thuộc - Trích hoạt động 1 và 2.