Đừng nản lòng hay dừng lại chỉ vì những chỉ trích.