Chưa đến 1 phần trăm truyện tranh ở Việt Nam có xuất xứ Việt.