Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng - Con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày.