Vũ trụ mà ta vẫn biết là một chương trình giả lập trên máy tính ?.