Cách chiên cá làm sao để ngoài giòn nhưng bên trong mềm ngọt.