Các loại cá và hải sản người Nhật sử dụng làm sashimi.