Định luật bảo toàn năng lượng - Mô phỏng vật lí

đưa vào giỏ hàng

Định luật bảo toàn năng lượng - Mô phỏng vật lí

Tác giả: PhET, - Khối lớp: 0


Dự án Thí nghiệm ảo - Mô phỏng tương tác do nhà Vật lý đoạt giải Nobel, Carl Wieman sáng lập năm 2002 tại Đại học Colorado Boulder với mục đích tạo ra các mô phỏng tương tác miễn phí thuộc lĩnh vực toán và khoa học. Mô phỏng PhET được sáng tạo dựa trên các công trình nghiên cứu về khoa học giáo dục nhằm thu hút học sinh vào một môi trường trực quan, vui nhộn nơi học sinh học tập thông qua các hoạt động tìm tòi và khám phá.

Chủ đề : Bảo toàn năng lượng - Động năng - Thế năng - Nhiệt năng - Năng lượng - Ma sát

Mô tả : Tìm hiểu về sự bảo toàn năng lượng bằng trò chơi ván trượt. Thử qua các đường trượt khác nhau và quan sát sự biến đổi của động năng, thế năng và ma sát khi người trượt ván di chuyển. Tạo dựng một hệ thống đường trượt riêng của bạn dành cho các người trượt ván.

Mục tiêu học tập : Giải thích định luật bảo toàn cơ năng bằng cách dùng khái niệm động năng và thế năng do trọng trường; Mô tả vị trí và tốc độ bằng biểu đồ thanh/tròn; Giải thích sự phụ thuộc của năng lượng vào khối lượng vật; Giải thích sự phụ thuộc của năng lượng vào sự ma sát; Dùng biểu đồ thanh/tròn để tiên đoán vị trí và ước lượng tốc độ vật; Dùng thông tin về vị trí để tính tốc độ và độ cao của vật; Dùng thông tin về vị trí để tính động năng và thế năng của vật; Thiết kế một công viên ván trượt bằng cách dùng khái niệm bảo toàn cơ năng và bảo toàn năng lượng.

Để thu hút học sinh tìm hiểu toán và khoa học, các mô phỏng PhETđã được thiết kế dựa trên các nguyên lý sau đây:

- Kích thích sự tìm hiểu về khoa học
- Cung cấp khả năng tương tác
- Hiển thị cái không thể nhìn thấy được
- Đưa ra các mô hình trực quan
- Bao gồm nhiều hình thức trình bày (thí dụ, chuyển động của vật thể, đồ thị, con số, v.v...)
- Liên hệ với thế giới thực
- Hướng dẫn người sử dụng một cách kín đáo (thí dụ, bằng cách giới hạn các điều khiển) trong khi tìm hiểu khám phá
- Tạo ra các mô phỏng có thể linh hoạt sử dụng trong các tình huống giáo dục khác nhau

Nhiều công cụ trong mô phỏng cung cấp kinh nghiệm tương tác:

- Click và drag chuột để tương tác với các tính chất của mô phỏng
- Dùng con trượt để thay đổi giá trị thông số
- Thay đổi tuỳ chọn bằng radio buttons
- Tiến hành đo đạc trong thí nghiệm bằng các dụng cụ khác nhau – thước, đồng hồ bấm giờ, volt-kế, và nhiệt kế.

Khi người sử dụng tương tác với những công cụ này, họ có ngay các phản hồi về tác dụng của sự thay đổi mà họ đã gây ra. Điều này cho phép họ nghiên cứu mối liên hệ nguyên nhân - kết quả và trả lời các câu hỏi về khoa học thông qua việc khám phá các mô phỏng. 

PhET Interactive Simulations
University of Colorado Boulder
http://phet.colorado.edu

Các chủ đề được xem nhiều

HÃY ĐĂNG KÝ CÁC KÊNH YOUTUBE CỦA CHÚNG TÔI